Jätkades Versai veebilehe kasutamist, nõustud meie kasutajakogemuse parandamiseks mõeldud küpsiste ja nende kasutamise tingimustega. Loe lähemalt

Sain aru

Privaatsuspoliitika

Versai austab oma klientide ja kõikide teiste isikute privaatsust, kelle andmetega kokku puutume ja teeme pingutusi, et tagada andmete kaitse ja turvaline töötlemine.

Käesolevad privaatsuspõhimõtted selgitavad, kuidas Versai OÜ („meie“) töötleb Sinu isikuandmeid.

Isikuandmete töötleja

 • Juriidiline isik, kes vastutav Sinu isikuandmete töötlemise eest: Versai OÜ
 • Reg nr: 14072173
 • Laki tn 34
 • Tallinn, Harjumaa, 12915

Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldame, kuidas Versai OÜ töötleb Sinu isikuandmeid, kui pöördute meie poole, sõlmite meiega lepinguid, külastate meie müügisalongi või veebilehte.

Palun tutvuge privaatsuspoliitikaga hoolikalt. Versai võib teha privaatsuspoliitikas aeg-ajalt muudatusi. Küsimuste või taotluste korral palun võtke meiega ühendust allpool toodud kontaktandmetel.

Milliseid isikuandmeid töötleme?

Kui pöördute Versai poole teenuse saamiseks või kauba ostmiseks, peame töötlema Sinu kohta andmeid, mis sisaldavad ka isikuandmeid. Need võivad sisaldada järgmisi andmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • kontaktandmed (aadress, e-post, telefoninumber);
 • muu toote ostmisega seonduv info (lepingu sõlmimise aeg, hind, makseinfo või muu lepingus toodud info);

Versai’il on õigus kontrollida Sinu poolt avaldatud isikuandmete õigsust ning koguda Sinu kohta täiendavaid andmeid avalikest allikatest, näiteks kontrollida juhiloa kehtivust kindlustusjuhtumite vormistamisel.

Versai ei kogu ühelgi juhul Sinu kohta andmeid mitteavalikest allikatest.

Millistel eesmärkidel me Sinu isikuandmeid töötleme?

Versai töötleb kliendi isikuandmeid lepingu täitmisega seoses järgmistel eesmärkidel:

 • kliendi päringutele vastamine;
 • kliendi isiku tuvastamine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • kliendiga suhtlemine lepingu täitmise ja tagamise eesmärgil;
 • kliendile teabe saatmine kliendi valitud toote kohta;
 • kliendile arvete koostamine ja saatmine;
 • seadusjärgse kohustuse täitmine, näiteks raamatupidamiskohustuse täitmine;
 • muu Versai õigustatud huvi alusel töötlemine, tingimusel, et Versai õigustatud huvi ei kaalu üles andmesubjekti õigusi.

Versai veebileht ja e-teenused

Versai võimaldab oma klientidele veebilehe kaudu huvipakkuvat sisu ja e-teenuste kasutamist. Versai veebilehe kaudu saate tellida mööblit.

Versai veebilehe kaudu päringu esitamisel töötleme üksnes neid andmeid, mida oled meile päringu esitamisel edastanud. Kui esitad meile päringu või broneerid veebilehe kaudu aja teenuse saamiseks, töötleme Sinu isikuandmeid ainult Sinu päringule vastamise eesmärgil või Sulle teenuse broneerimiseks.

E-teenuste kasutamisel töödeldavad andmed võivad hõlmata järgmisi isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi;
 • kontaktandmed (e-posti aadress või telefoninumber);
 • andmed Sinu sõiduki kohta (mark, mudel, mootor, väljalaskeaasta, reg. nr., tehasetähis või muu sõiduki info);
 • muu teave, mida e-teenuste kasutamisel Versaile edastad.

Versai veebileht kasutab küpsiseid identifitseerimise, analüüsimise ja reklaamimise eesmärgil. Versai e-teenuste küpsised salvestavad Sinu kohta järgmiseid andmeid:

 • andmed Sinu riist- ja tarkvara kohta (Sinu veebilehitseja liik, operatsioonisüsteem);
 • IP-aadress;
 • Versai veebilehe külastamise ajad;
 • Versai veebilehele suunava veebilehe aadress.

Lisateavet küpsiste kasutamise ja eelistuste seadistamise kohta leiate meie küpsiste kasutamise poliitikast.

Versai veebilehed võivad sisaldada ka linke kolmandate osapoolte veebilehtedele.

Versai ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtede sisu ja turvalisuse eest ning kolmandate osapoolte veebilehtede kasutamine toimub kliendi enda vastutusel.

Teabevahetus sotsiaalmeedia võrgustikega

Versaiga on võimalik ühendust võtta ka meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu näiteks kirjutades või postitades Facebooki lehele.

Sellisel juhul võime Sinu sõnumi või postituse teavet kasutada selleks, et Sinu päringule või küsimusele vastata. Selleks, et vastata Sinu päringule, võime küsida Sinult otse- või privaatsõnumi kaudu täiendavat vajalikku teavet, näiteks Sinu nime, e-postiaadressi või telefoninumbrit, asukohta (linn/riik) või muud infot.

Sinu poolt sotsiaalmeedia kaudu saadetud teavet ei kasutata muul eesmärgil kui Sinu päringule vastamiseks, kuid võime anonüümseks muudetud andmeid kasutada oma teenuste või toodete parandamiseks või muudel turunduslikel eesmärkidel.

Kui postitate teate Versai avalikule sotsiaalmeediakanali lehele, palume arvestada, et kunagi ei tohiks oma postitusse või sõnumisse lisada tundlikke andmeid, mille jagamist Sa ei soovi. Palun arvestage, et avalikule sotsiaalmeedia kanali lehele postitatud teavet saavad lugeda kõik selle sotsiaalmeedia kanali kasutajad.

Isikuandmete edastamine

Versai võib teatud juhtudel edastada Sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele Euroopa Majanduspiirkonnas. Versai võib edastada Sinu isikuandmeid:

 • Versai koostööpartneritele, kellele andmete edastamine on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või tagamiseks, näiteks transpoditeenust pakkuvad ettevõtted, kellele tuleb edastada andmeid tellimuse täitmiseks;
 • Versai koostööpartnerid, kellele andmete edastamine on vajalik parima teenuse osutamiseks, näiteks IT- tugiteenuste osutajad, turunduspartnerid jne;

Isikuandmete säilitamine

Versai säilitab Sinu isikuandmeid kujul, mis võimaldab Sind tuvastada, ainult nii kaua, kui see on põhjendatult vajalik isikuandmete kogumise eesmärgist lähtuvalt või põhjendatud tulenevalt Versai õigustatud huvist tingimusel, et Versai õigustatud huvi ja riive andmesubjekti õigustele ja vabadustele on tasakaalus.

Sinu õigused seoses oma isikuandmetega

Versai tagab andmesubjektidele kõik kehtivatest õigusaktidest tulenevad õigused. Sinu isikuandmete töötlemisel on Sul järgmised õigused:

 • Juurdepääsuõigus andmetele, mis tähendab, et Sul on õigus igal ajal küsida, kas Versail on Sinu kohta isikuandmeid ja õigus saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Versai Sinu kohta töötleb;
 • õigus isikuandmete parandamisele, mis tähendab, et Sul on õigus taotleda Versailt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus vastuväidete esitamisele, mis tähendab, et Sul on õigus esitada Versaile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist, mis tähendab, et Sul on õigus taotleda, et Versai kustutaks Sinu isikuandmed, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Sinu nõusolekul ja oled nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus piirata töötlemist, mis tähendab, et Sul on õigus nõuda, et Versai piiraks Sinu isikuandmete töötlemist, näiteks kui Versai ei vaja Sinu isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui oled esitanud töötlemise suhtes vastuväite;
 • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi, kui isikuandmete töötlemine põhineb Sinu antud nõusolekul;
 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, mis tähendab, et kui leiate, et Sinu õigusi seoses Sinu isikuandmete töötlemisega on rikutud võite pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole info@aki.ee.

Palun pidage meeles, et käesolevas peatükis loetletud õigused ei ole piiramatud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused, Versai õigustatud huvid või Versai juriidilised kohustused piirata Sinu õigusi.

Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel. Püüame alati vastata Sinu taotlustele ja küsimustele nii kiiresti kui võimalik.

Muud sätted

Privaatsustingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat õigust.

Kontakt

Kui Sul on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, küsimusi selle kohta kuidas Versai Sinu isikuandmeid töötleb või kui soovid esitada isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi, võta palun Versaiga ühendust e-posti, telefoni või posti teel järgmistel kontaktidel:

info@versai.ee
+372 776 0003
Laki tn 34
Tallinn, Harjumaa, 12915

 

Mis on küpsis

Küpsis on tekstifail, mille salvestame Sinu seadme (nt arvuti, mobiiltelefoni, tahvelarvuti) veebilehitsejasse ainult siis, kui külastad Versai veebilehte. Küpsiseid kasutame üksnes selleks, et Versai veebileht toimiks paremini ja tõhusamalt.

Kuidas küpsised aitavad

 • Toimida veebilehel Sinu ootustele vastavalt
 • vältida vajadust ühe sessiooni jooksul mitu korda sisse logida
 • mäletada Sinu seadistusi
 • parandada Versai veebilehe kiirust ja turvalisust
 • Versai veebilehe sisu sotsiaalmeedias hõlpsamini jagada (Facebook, Twitter, LinkedIn)
 • plaanida veebilehe parandusi ja arendusi
 • muuta Versai pakkumisi ja turundusteateid Sinu vajadustele sobivamaks.

Millised küpsiste tüüpe kasutame

Versai veebilehel kasutame sessiooni- ja püsivaid küpsiseid. Need on küpsised, mida kasutame meie ja/või mida kasutavad kolmandad pooled.

Sessiooniküpsised

Sessiooniküpsiseid kasutame igal külastusel. Sessiooniküpsised seostavad Sinu tegevusi meie veebilehel ja kehtivad ainult veebilehitseja sessiooni ajal. Sessioon algab siis, kui avad Versai veebilehe ja lõppeb lehe sulgemisel või kui viimasest tegevusest on möödas kolm tundi. Kõik sessiooniküpsised kustutatakse pärast külastust.

Püsiküpsised

Püsiküpsised salvestavad Sinu eelistused või tegevused. Sessiooniküpsistega võrreldes on neil pikem tööiga ja need kehtivad igale konkreetsele küpsisele etteantud tähtaja piires. Püsiküpsised ei kustu lehitseja sulgemisel ja salvestatakse Sinu seadmes. Püsiküpsised aktiveeritakse igal Versai veebilehe külastusel, mis salvestas konkreetse püsiküpsise.

Kuidas küpsiseid liigitada

Versai kodulehel kasutatakse küpsiseid järgmise liigituse põhjal.

Rangelt vajalikud küpsised

Võimaldab kasutada veebilehe funktsioone ja mäletada vormidesse sisestatud teavet ka siis, kui kasutaja liigub sessiooni ajal muudel Versai kodulehe alalehtedel. Ilma rangelt vajalike küpsisteta pole mitmed veebilehe teenused võimalikud. Rangelt vajalikud küpsised ei kogu turunduslikul eesmärgil teavet ega jäta meelde, milliseid lehti internetis vaadatakse.

Need küpsised ei kogu Sinu isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid – kogu kogutav teave on anonüümne ja seda kasutatakse üksnes meie veebisaidi töö parandamisel, mõistmaks, mis meie kasutajaid huvitab, ja meie saidi tõhususe mõõtmiseks.

Jõudlusküpsised

Jõudlusküpsised koguvad teavet veebilehe kasutuse kohta ja nende abil saab parandada veebilehe töötamisviisi. Jõudlusküpsised näitavad, milliseid lehti külastati kõige sagedamini, millised olid veebilehe külastamisel tekkinud raskused ning, kas veebilehe reklaam toimib või mitte.

Jõudlusküpsised ei kogu teavet isiku kohta ja kogutud teave on anonüümne.

Funktsionaalsusküpsised

Funktsionaalsusküpsised mäletavad Sinu valikuid ning pakuvad täiustatud ja isiklikumaid funktsioone. Need küpsised mäletavad tehtud muudatusi, aga ei salvesta tegevusi kolmandatel veebilehtedel.

Sihipärased küpsised

Sihipäraseid või reklaamiküpsiseid kasutatakse selleks, et edastada Sinu huvidega sobivaid reklaame ja piirata reklaami nägemise kordade arvu. Sedalaadi küpsiseid kasutatakse, et mõõta reklaamikampaania tõhusust ja jätta meelde, mida oled veebilehel vaadanud.

Kolmandate poolte funktsioonid

Näiteks Google võib kasutada oma küpsiseid või muid meetodeid, et koguda teavet meie veebilehe sisu kohta, millel oled klõpsanud. Nad kasutavad sedalaadi teavet selleks, et pakkuda kasutusstatistika analüüse ja reklaame Sind huvitavatel teemadel.

Me ei pääse ligi ega kontrolli neid küpsiseid, mille on meie lehele paigaldanud kolmandad pooled — nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla.

Selleks soovitame Sul eraldi tutvuda kõigi kolmandate poolte privaatsuspoliitikaga.

 • Facebooki küpsiste tingimustega saad tutvuda siin: https://www.facebook.com/policies/cookies/
 • Google’i küpsiste tingimustega saad tutvuda siin: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Küpsiste kasutamise lubamine ja keelamine

Kui soovid kasutada veebilehe Versai.ee kõiki võimalusi, pead küpsiste kasutamiseks loa andma. Seda saad teha oma brauseri seadete kaudu. Kui Sa küpsiste kasutamist lubada ei soovi, saad need brauseri turbeseadete kaudu välja lülitada. Samas võib selle tulemuseks olla, et veebileht Versai.ee ei tööta nii, nagu ette on nähtud.

Küpsised, mis on rangelt vajalikud, käivad alati kaasas meie veebilehe kasutamisega. Kasutaja keeldumisel ei ole võimalik ennustada, kuidas veebileht edasi töötab. Küpsiste seadete muutmine mõjutab kõiki veebilehti, mida külastad.

Funktsionaalsusküpsiste ja sihipäraste küpsiste kasutamist saad vaadata oma veebilehitseja seadetest: http://et.wondershare.com/recover-data/delete-cookies-from-web-browser.html.